Lidingös partier skriver skarpt brev till regeringen om trängselskatten vid Ropsten

Företrädare för samtliga partier med ordinarie ledamot i kommunstyrelsen har idag undertecknat och skickat ett brev till regeringen angående trängselskatten vid Ropsten. I brevet framhåller partierna det orättvisa i att Lidingöborna bestraffas med trängselskatt för att ta sig till den viktigaste bytespunkten för kollektivtrafik. Lidingös partiföreträdare manar regeringen att tänka om och hitta en lösning som gör det möjligt att hämta och lämna passagerare i Ropsten utan att drabbas av trängselskatt.

Idag har Moderaterna, Centerpartiet, Lidingöpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna undertecknat och skickat ett brev till regeringen. Anledningen till brevet är det svar som regeringen, via statssekreterarna Charlotte Svensson och Erik Bromander, skickat till Lidingö stad efter det möte som staden blev inbjuden till för att diskutera trängselskatten vid Ropsten. Trots Lidingös välgrundade synpunkter så var regeringens ståndpunkt ”att trängselskattesystemet i sin nuvarande utformning är rättvist för alla” och att regeringen ”inte har för avsikt att vidta åtgärder för att undanta hämtning och lämning samt infartsparkering vid Ropsten från trängselskatt”.

Centerpartiet Lidingös gruppledare Patrik Buddgård har undertecknat brevet:

"Vi har tidigt kommit med konkreta förslag på hur vi kan lösa situationen i Ropsten, allra minst för att kunna möjliggöra hämtning och lämning i Ropsten. Vi har föreslagit en ny Lidingöregel där man kan passera kostnadsfritt om man åker ner och tillbaka upp från Ropsten inom 20 minuter. Att regeringen inte lyssnar är illa och gör att fler väljer att ta bilen hela vägen in till stan. Det är bra att alla partier med ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen är överens och sätter tryck på regeringen."

Här kan du läsa regeringens svar.

Här kan du läsa svaret från partierna i Lidingös kommunstyrelse.