Kärnverksamhet och simhall före stadshusrenovering

I förslaget för renovering av stadshuset finns flera bra idéer och tankar. Att stadshuset ska bli mer tillgängligt för medborgarna med till exempel bibliotek och att stadens arbete ska effektiviseras genom mer ändamålsenliga lokaler där fler av stadens verksamhet kan få plats inom huset är positivt. Men med tanke på de stora investeringsbehov vi har framför oss behöver staden prioritera och minimera investeringskostnaderna.

Dessutom måste utvecklingen av stadshusområdet samordnas med planerna för utvecklingen av Lidingö Centrum. Centerpartiet vill därför att staden skjuter på investeringen i stadshuset så att denna sker i samband med utvecklingen av Centrum och att staden i väntan på detta tar fram ett bredare beslutsunderlag där ett flertal alternativ undersöks och presenteras.

Beslutsunderlaget för stadshusrenoveringen är väl genomfört men presenterar bara två handlingsalternativ för politikerna att välja mellan. Centerpartiet anser att det borde finnas fler alternativ. Framförallt borde det finnas ett mellanalternativ där delar av fördelarna med det stora ombyggnadsalternativet kan uppnås till en mindre investeringskostnad. Detta genom att modifiera befintliga kontorslokaler i likhet med det öppna landskap som skapas hos planarkitekterna på Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Kent Björnberg, fullmäktigeledamot och Patrik Buddgård, gruppledare säger i en kommentar:
”Vi måste vara noggranna i beslut som rör skattebetalarnas pengar. Idag finns stora behov i kärnverksamheternas lokaler, i ny simhall och infrastruktur. Då måste vi se till att investeringskostnaderna inte skjuter i höjden. Därför vill vi se att ett mellanalternativ för stadshusutredningen som minskar investeringskostnaderna. Vi vill också att stadshusområdet samordnas med utvecklingen av centrumplanen.”