Saknas gymnasieplatser på Lidingö efter Gångsätras nedläggning

Efter nedläggningen av Gångsätra gymnasium som vi motsatte oss planeras nu utbyggnad av Hersby. Stor utmaning väntar för att möta framtidens gymnasieelever.

Lidingö står för en stor utmaning för att täcka framtida behov av gymnasieplatser. Flera olika faktorer förstärker den fara Centerpartiet påpekade när vi motsatte oss nedläggningen av Gångsätra gymnasium:

1. Befolkningsprognosen pekar på kraftigt ökande elevkullar i gymnasieåldern både i Lidingö och i Stockholmsregionen. I Lidingö ökar antalet successivt till att 2022 innebära cirka 600 fler elever än dagens cirka 1500.

2. Denna befolkningsprognos har inte fullt ut inräknat antalet ensamkommande ungdomar som också behöver en plats för i första steget språkintroduktion och sedan för plats i gymnasieprogrammen. I år är fördelningstalet från länsstyrelsen och migrationsverket att Lidingö ska ta emot 189 ensamkommande barn och ungdomar.

3. Ovanpå detta flaggar den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm för att det är tänkbart att gå ifrån den gemensamma gymnasieregionen. Idag går hälften av Lidingös ungdomar gymnasieskola utanför Lidingö. I DN den 13 januari säger skolborgarrådet i Stockholm, Olle Burell (S): ”Ett tänkbart alternativ är att göra undantag för de tre mest populära nationella programmen.” Här riskeras alltså stora inskränkningar i valfriheten för Lidingöeleverna och dessutom har inte Lidingö tillräckligt med gymnasieplatser för att ta emot de elever som inte kommer in i stan. 

Majoriteten under föregående mandatperiod (med M, L, KD) valde att lägga ner Gångsätra gymnasieum med stöd av S och MP vilket innebär att Lidingö har en låg flexibilitet i antalet platser. Detta riskerar att Lidingöelever med lite lägre meritpoäng får stora svårigheter att komma in på en gymnasieskola i närområdet. Redan i senaste antagningen till gymnasiet fick sex Lidingöungdomar som ville gå på Hersby gymnasium inte plats och fick därmed söka sig till skolor i Stockholm.

Christer Mohlin, ledamot i utbildningsnämnden säger i en kommentar:
”Redan för tre år sedan sa vi och lidingöborna att en nedläggning av Gångsätra skulle leda till platsbrist på Lidingös gymnasium eftersom ungdomskullarna nu blir större igen. Tyvärr lyssnade inte majoriteten då. Nu tillkommer ytterligare ett hot när den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm svajar om valfriheten i regionen. Redan två och ett halvt år efter nedläggningen av Gångsätra inleds nu planerna på en utbyggnad av Hersby gymnasium.”