C kräver svar om Spårväg City före beslut om tunnelbana

Sverigeförhandlarna presenterade sitt första bud till Lidingö den 8:e februari. Där framgår att förhandlarna vill gå vidare med Lidingö och projektet tunnelbana till Lidingö Centrum. Samtidigt har projektet Spårväg City lagts på is och återupptas eventuellt efter år 2020. Majoriteten (M, LP, KD) måste nu kräva ett svar från SL om och i så fall när en sammankoppling mellan Lidingöbanan och Spårväg City sker.

Redan 2009 kom staden och SL överens om en upprustning av Lidingöbanan med målet om sammankoppling till Spårväg City som enligt ett genomförande-beslut taget av Landstinget planerades att vara i drift 2016. Beslutet hastades fram, dels för att Lidingöborna utlovades en efterlängtad möjlighet att kunna resa in till Stockholm City utan omstigning i Ropsten, dels för ett beslut om Ny Bro 2020 med hänsyn till gamla brons begränsade livslängd. Sedan dess har projekten senarelagts vid flera tillfällen.

Spårvagnsdepån i Aga, som är tänkt att användas för Spårväg Citys 30 vagnar är nu snart färdigställd. Värdefull mark har tagits i anspråk av gigantiska spårvagnshallar. Depån och upprustningen av Lidingöbanan är kostnadsberäknad till 1.750.000.000 kronor. Redan i november 2012 efterfrågade Centerpartiet en etappvis utbyggnad av depån och när beslutet om spårvägshallarna togs i januari 2013 varnade Centerpartiet att staden behövde tydliggöra i avtalet vad som skulle hända vid förseningar av Spårväg City alternativt om projektet inte genomförs.

Patrik Buddgård, gruppledare säger i en kommentar:
”Ingen verkar vilja prata om Spårväg City. Är Spårvagnshallarna en gigantisk felsatsning, som kommer att få en begränsad användning? Det är dags att majoriteten kräver svar från SL om avtalet mellan Lidingö och SL kommer att hållas, samt när ihopkopplingen med Spårväg City i så fall kommer att ske. Lidingöborna kan inte ta ställning till Sverigeförhandlingens bud utan svar på Spårväg Citys framtid.”

Läs artikel i DN Stockholm här.

Läs vår interpellation här.