Bättre trafik på linje 206 och 233 behövs

Centerpartiet vill ha bättre trafik på 206:an och 233:an. Lidingöborna har fått stora försämringar genom att turtätheten på 206:an försämrades markant. Den typen av försämringar leder till att fler väljer bilen och att färre använder busslinjen vilket riskerar att ytterligare försämra turtätheten.

Så kan det inte vara. Samma sak gäller 233:an som är oerhört viktig linje då den binder samman södra och norra Lidingö samt att den ger kollektivtrafik till en mängd verksamheter för barn, unga och äldre. Både skolor, verksamheter för äldre och idrottsanläggningar finns längs vägen. 

Igår kväll beslutade en enig Kommunstyrelse att skicka in ett yttrande till trafikförvaltningen som tydligt markerar att det behövs förbättringar på dessa två busslinjer. I yttrandet markerar staden även vikten av att löftet om Spårväg City förverkligas samt att det bör vara 5-minuterstrafik på Lidingöbanan till Dalénum i rusningstrafik.