Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / 9 frågor till Anders Öhrström

9 frågor till Anders Öhrström

Grattis till Anders Öhrström - vår ledamot i Lidingöcentern har blivit invald i Centerpartiets Internationella Kommitté! Genom våra "nio frågor" får du se hur han vill sprida den närodlade politiken på långt håll.

1. Vem är du?

Anders Öhrström. Har familj. Ålder 59. Från Frösön men bott på Lidingö sedan 1964.

2. Varför är du engagerad i Centerpartiet Lidingö?

Efter att ha arbetat ca 15 år i 7 olika utvecklingsländer, till och från sedan 1982, tyckte jag det var dags att se vad som går att bidra med på hemmaplan vad det gäller utveckling. Jag tror mycket på Centerpartiets koncept med "Närodlad politik", det är nog starkaste anledningen.

3. Du är ny ledamot i Centerpartiets Internationella Kommitté, vad ser du fram emot att göra i den rollen?

Påverka partiets framtida utrikes- och säkerhetspolitik tillsammans med experter inom olika områden.

4. Vad är roligast - att arbeta lokalt eller att arbeta globalt med Centerpartiet?

Lika roligt - det ena ger syre till det andra.

5. Vilka frågor brinner du för?

Utveckling, integration och människans rätt till självbestämmande.

6. Vad gör du när du inte håller på med politik?

Arbetar sedan många år på Sida - med samordning av frågor för Sveriges och Sidas intressen i Världsbanken.

7. Har du någon talang eller intresse som vi inte känner till?

Gillar att meka med motorer, snickra och förädla det som kan förädlas - klassisk återbrukare - och det hände långt innan jag blev Centerpartist.

8. Vad väljer du - kaffe eller chokladdryck?

Kaffe.

9. Om du fick vara en annan politiker för en dag, vem skulle du vara och varför?

Kung av Saudi och genast förbjuda all finansiering av att påverka andra människors religiösa tro i Saudi och andra länder och samtidigt ta beslut om att införa mänskliga rättigheter och skapa förutsättningar för ett fungerande civilsamhälle.

Alternativt:

Kim Jong-un - och genast skrota alla kärnvapen idag och för all framtid.

Alternativt:

Premärminister i Israel Benjamin Netanyahu och genast inleda fredsförhandlingar med Palestina.