Rapportsläpp: Ropsten - från betong till levande mötesplats

När tunnelbana till Centrum/Torsvik inte längre är aktuellt är det av största vikt att Ropsten blir en attraktiv och hållbar kollektivtrafiknod för Lidingöborna. I dag släpper därför Centerpartiet sin rapport "Ropsten - från betong till levande mötesplats" för att visa på vilka åtgärder som behövs för att världens bästa Ropsten ska kunna skapas till nytta för både Lidingö och Norra Djurgårdsstaden.

Under debatten om Sverigeförhandlingarna har en återkommande kommentar från bland annat Liberalerna, Miljöpartiet och Lidingö Näringsliv varit att Ropsten inte kommer finnas kvar som kollektivtrafiknod för Lidingöborna. I denna rapport visar vi att det inte stämmer. I dagens planering av det framtida Ropsten planeras för en bytespunkt för kollektivtrafik där 40 000 resenärer dagligen ska passera. Det kommer bli en av de 10 största bytespunkterna när Norra Djurgårdsstaden är färdigbyggd.

Att Ropsten skulle vara förlorad som bytespunkt för Lidingöborna stämmer därmed inte, däremot finns flera delar som Lidingö behöver bevaka för att bytespunkten ska bli så bra som möjligt för Lidingöborna. I rapporten pekar Centerpartiet ut följande punkter som Lidingö bör bevaka eller arbeta med framöver:

  • Byte av kollektivtrafik där avstånden är korta och bytet sker i trivsam inomhusmiljö med närservice och mötesplatser.
  • Krav på att Spårväg City blir verklighet med fastställd tidplan.
  • Cyklister får en framträdande plats med bland annat cykelgarage.
  • Infrastruktur för elbussar möjliggörs.
  • Infartsparkering möjliggörs.
  • Utreda alternativa sätt att förstärka kopplingen mellan Ropsten-Torsvik/Centrum alt. brofästet-Torsviks torg för att stärka kapaciteten i kollektivtrafiken och kopplingen till Lidingö Centrum.
  • Utvecklad båtpendling för att avlasta Ropsten.

Idag är Ropsten en plats dit ingen vill åka. Det är en bytespunkt för kollektivtrafik utan grönska, med begränsad service och med betong som huvudsakligt intryck. Det behöver inte vara framtida Ropsten, det kan bli en levande mötesplats med lounger, mötesrum och flera trevliga caféer och med en topprestaurang med utsikt över Värtan.

Ropsten kan göra vardagen lätt, exempelvis genom möjlighet att handla kvällens middag på väg hem från jobbet. Kollektivtrafikbytet kan ske inomhus, miljön kan präglas av ljus, luft, rymd, gröna växter och en fantastisk sjöutsikt från det övre planet av själva terminalen. Som del av Norra Djurgårdsstadens miljöprofil kan hela terminalbyggnaden vara konstruerad som ett passivhus med minimal energiförbrukning och modern design. Ropsten har möjlighet att bli en sällsynt lyckad kombination av infrastruktur, handel och bostäder.

Centerpartiet Lidingö ser hur Ropstens kollektivtrafiknod kan gå från grå betong till en levande och attraktiv mötesplats. Vi vill ha världens bästa Ropsten.