• / Nyheter
  • / Kommunfullmäktige: Bristande ledarskap i miljöfrågan och gemensamt ansvarstagande

Kommunfullmäktige: Bristande ledarskap i miljöfrågan och gemensamt ansvarstagande

Gruppledare Patrik Buddgård lämnar här en rapport från septembers Kommunfullmäktige där Centerpartiet efterfrågade gemensamt ansvarstagande i bostadsfrågan och ett tydligare ledarskap i miljöfrågorna:

Gårdagens Kommunfullmäktige blev kort men med två viktiga punkter. En tydliggörande debatt om mikroplasters miljöpåverkan och ett avslag av vår motion om samverkan kring bostadsfrågan för nyanlända.

I debatten om mikroplaster blev det tydligt att det saknas ett tydligt ledarskap i miljöfrågan från majoriteten. Jag belyste hur majoriteten ofta är passiva när miljöfrågor diskuteras i Kommunfullmäktige. I det aktuella ärendet svarade Rune Sirvell (M), ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, att nämnden inte ska vidta några åtgärder i dagsläget. Istället hänvisar man till en utredning som görs på nationell nivå trots att vi redan idag vet att stora utsläpp kommer från vägtrafiken och konstgräsplaner. Vi vet också att mikroplasterna kommer ut i havet och påverkar fiskarna som äter mikroplasterna vilket gör att plasterna kommer in i kretsloppet. Istället för att passivt vänta borde majoriteten genomföra åtgärder som minskar spridningen av plaster från t ex konstgräsplaner, exempelvis se över dagvattensystemen kring planerna och andra åtgärder som minskar spridningen av de små plastkornen. En annan åtgärd skulle vara att ta tillvara på snö vid plogning vintertid så att det inte tippas direkt i havet.

Vår motion om en arbetsgrupp som innehåller både majoritet och opposition för att möjliggöra ett gemensamt ansvarstagande i bostadsfrågan för nyanlända avslog majoriteten. Trots att majoriteten avslog motionen uppfattar vi en vilja till samarbete. Nu är det upp till bevis för majoriteten att detta samarbete fungerar även utan den grupp vi föreslog så vi kan få beslut som har brett stöd i fullmäktige. Men ska vi ta ett gemensamt ansvarstagande krävs också att vi får delta likvärdigt i hela beslutsprocessen från ett tidigt stadie. 

/Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö