• / Nyheter
  • / Ta fram plan för närservice i Lidingös stadsdelar

Ta fram plan för närservice i Lidingös stadsdelar

Centerpartiet har lämnat in en motion till fullmäktige där vi vill att staden tar fram en plan för närservice i Lidingös stadsdelar. Så skapar vi levande och trygga stadsdelar över hela ön.

Många av Lidingös stadsdelar har idag en närservice som har svårt att överleva. Denna närservice har fått det allt svårare med ökad konkurrens från större butiker och riskerar en ännu svårare situation i samband med att Centrum/Torsvik förstärks med fler butiker och större utbud.

Närservice bidrar med flera, för Lidingöborna, viktiga värden. De skapar levande och trygga stadsdelar, de skapar närhet för att äldre ska ha tillgång till service och de bidrar till att skapa en promenad- och cykelstad där bilens roll minskar i betydelse. Centerpartiet har lämnat in en motion till fullmäktige för att staden bör ta fram en plan för att stärka närservicen i Lidingös stadsdelar.

Kommunen kan stödja de lokala stadsdelarna genom att i samråd med handlare och boende skapa bättre förutsättningar för levande stadsdelscentrum. Det kan handla om att utveckla utformning av stadsdelstorg för att uppnå attraktiva miljöer för människor att vistas och mötas i. Detta kan exempelvis uppnås genom att tillföra lekplatser, park- eller promenadstråk. Ett annat sätt är att skapa goda förutsättningar för torghandel att utvecklas.

Det skulle också kunna handla om att bredda bostadsutbudet för att på så sätt stärka underlaget för både butiker och kollektivtrafik i stadsdelarna.

Kent Björnberg, ledamot i näringslivskommittén och Patrik Buddgård, gruppledare säger i en kommentar:

”Vi vill att en plan tas fram för utveckling och förstärkning av närservice i Lidingös stadsdelar i nära dialog med boende och handlare. Vi vill med detta nå ett Lidingö som utvecklas i samklang med sin småstadskänsla. Med levande stadsdelar ökar tryggheten och minskar behovet av transporter inom ön.”

Här kan du läsa motionen.

Mer information:

Patrik Buddgård (C), gruppledare 070-257 60 36
Kent Björnberg (C), ledamot Näringslivskommittén 070-673 02 30