Med anledning av jävanklagelser

SVT Nyheter Stockholm har rapporterat om jävanklagelser mot hög chef inom Lidingö Stad. Centerpartiet Lidingös styrelse anser att staden måste ta dessa anklagelser på stort allvar.

Under gårdagen rapporterade SVT Nyheter Stockholm att en anmälan lämnats till revisorerna med anklagelser om jäv och olämplig bisyssla mot en hög chef i Lidingö Stad. I programmet uttalade sig en av landets främsta experter på förvaltningsrätt och offentlig verksamhet om att det enligt honom förekommer en otillåten bisyssla hos en av stadens chefer.

Centerpartiet Lidingös styrelse anser att staden måste ta dessa anklagelser på stort allvar. För att förtroendet för staden ska upprätthållas är det av största vikt att revisorerna får göra sin utredning ordentligt och skyndsamt samt att staden inte föregriper denna utredning.

Kontakt: Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36