Rätt till god äldreomsorg

I Centerpartiets budgetförslag satsar vi 4,5 miljoner kronor extra på äldreomsorgen för att personalen ska få mer tid för de äldre.

Varje äldre person ska ha möjlighet till meningsfulla
aktiviteter och utevistelser vilket innebär att personalen behöver ha tid för
de äldre. För att öka personalens tid för de äldre lägger vi 4,5 miljoner mer
än majoriteten på äldreomsorgen. Rätt till god äldreomsorg är en av kommunen
viktigaste verksamheter. Vård och omsorg för de äldre ska präglas av respekt
för människors integritet, rätt till värdighet och rätt till självbestämmande.

I Lidingö Tidning (28/10) berättade personal om deras
pressade tidsschema. Centerpartiet vill trycka på vikten att personalen får
tillräckligt med tid för en kvalitativ vård och omsorg för våra äldre.

Vi vill stärka hälsoarbetet på omsorgs- och stödboendena där
personalen får mer tid för varje äldre och där utomhusvistelser görs
tillgängliga och roliga. Vi ser också möjligheter att koppla samman vår
satsning på sommarjobb för unga till bättre aktiviteter för äldre. De unga kan
arbeta på äldreboendena för att ge aktiviteter och socialt umgänge under
sommarmånaderna.

Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Alla äldre ska ha rätt till god äldrevård. Vi vill ha en
trygg äldrevård och då måste personalen få mer tid för varje äldre. Vi vill med
vår satsning förbättra förutsättningarna för meningsfulla aktiviteter och
utevistelser. Vår sommarjobbssatsning kan dessutom användas för extra personal
på äldreboenden på sommaren för att skapa aktiviteter och umgänge över generationsgränserna.”

Kontakt: Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36