Nytt beslut för bostäder för nyanlända

För att klara bosättningslagen som innebär att staden ska ta emot 242 nyanlända 2017 arbetar staden med en bred palett av åtgärder. Staden kommer bland annat placera ut två paviljonger, se över möjligheten att omvandla kontorslokaler till bostäder samt att skapa bostäder i idag tomma delar av Högsätrahuset.

Centerpartiet står bakom dessa åtgärder som krävs för att klara bosättningslagen. Vi vill så långt som möjligt undvika paviljonger som boende men de två paviljonger som nu beställs kommer att krävas. Paviljongerna placeras i Bosö-svackan. I val av placering har närhet till kollektivtrafik och närservice, markförutsättningar samt möjlighet att ansluta vatten, avlopp och el varit viktiga parametrar. Centerpartiet anser det viktigt att vid uppställning av paviljongerna också arbeta med trygghetsfrågorna längs Bosövägen med ordentlig upplysning och att området kring boendet är trevligt och inbjudande.

Förutom paviljongerna ser staden över möjligheten att omvandla kontorslokaler till tillfälliga bostäder samt att bygga om delar av Högsätrahuset (före detta Lidingö Sjukhus) som står tomt till rum med delade kök.

Förutom dessa åtgärder anser Centerpartiet att staden också borde göra det lättare för privatpersoner att hyra ut del av bostad (exempelvis rum eller lägenhet i villa). Staden borde ha tydliga erbjudande om vilken hyra som är möjligt att få och aktivt marknadsföra möjligheten att bidra.

En annan idé som Centerpartiet lyft är att staden på liknande sätt som för ungdomsbostäder skapar expressprojekt för bostäder för nyanlända. Dessa bostäder bör byggas så de lätt kan växla användningsområde när behoven för nyanlända minskar, t ex genom att vara anpassade för äldreboenden där stadens behov ökar om några år.

När de nyanlända väl är på Lidingö är det viktigt att staden bedriver ett aktivt integrationsarbete med språk, samarbete med civilsamhälle och jobb i fokus. Vill du bidra i detta arbete kan du bland annat anmäla dig som Startkompis där du visar en nyanländ dina smultronställen på ön! Här kan du läsa om fler sätt att bidra i integrationsarbetet.

Har du frågor eller idéer kring Centerpartiets integrationspolitik på Lidingö, kontakta gärna gruppledare Patrik Buddgård.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.