Rapport Kommunfullmäktige: Lidingöhem och boende nyanlända

Under gårdagkvällens Kommunfullmäktige beslutades hur omstruktureringen av Lidingöhem skulle genomföras, boende nyanlända diskuterades utifrån vår interpellation och våra motioner om sommarlovsentreprenörer samt effektivare avfallshantering behandlades. 

Boende nyanlända:

Kvällen inleddes med aktuell debatt om boende nyanlända utifrån vår interpellation med förslag på lösningar framåt både för boende och för bättre integration kring modulhusen. Patrik Buddgård (C) sa bland annat:

"Vi vill ha en gemensam analys över mottagande 2017-2018 för att se på helheten. Hur vi ska klara det här och vilka möjligheter vi har att tillgå. Vi behöver ha dialog och diskussion opposition och majoritet emellan. Det har vi inte haft än."

"I beslut för bostadsmoduler har vi gruppledare kommit överens om att en trygghets- och säkerhetsanalys ska genomföras och följas med åtgärder. Likaså riktade integrationsåtgärder vilket är väldigt viktigt för Centerpartiet."

"När det gäller bostadsmodulerna la vi ett särskilt yttrande som sa att när en av de 50 nyanlända som inledningsvis bosätts där flyttar ut ska direkt en icke-nyanländ flytta in för att få till blandat boende, att vi inte kräver blandat boende från början beror på att vi idag har så högt tryck att vi kommer behöva alla platser inledningsvis." 

Lidingöhem omstruktureras:

Under kvällen beslutades om hur Lidingöhem omstruktureras utifrån den överenskommelse Centerpartiet gjort med majoriteten. Större delen av Lidingöhems fastigheter behålls (endast 92 lgh säljs), alla äldreboenden behålls i stadens ägo (295 lgh) och en stor del behålls och utvecklas med nya detaljplaner (148 lgh). Vi genomför omstruktureringen på det sätt som bäst tar till vara på stadens resurser och Lidingöbornas medel. De resurser som frigörs används för att stärka stadens ekonomi och möjliggöra nödvändiga investeringar som kommer alla Lidingöbor till del (t ex i nya bron och investeringar i lokaler för skola och omsorg). Christer Mohlin (C) sa bland annat:

"Ett allmännyttigt bolag måste agera på marknadsmässiga villkor och ha marknadsmässiga hyror efter lagändring 2011. Den gamla bilden av vad allmännyttigt bostadsbolag kan göra stämmer inte längre. Det är den verkligheten vi agerar utifrån. Från Centerpartiets sida har vi också lagt in i vårt ställningstagande att Lidingöhem under många år varit ett vilande, minskande och passivt bolag utan energi. Detta samtidigt som det står exploatörer på kö som inte vill något annat än att bygga på Lidingö, både bostadsrätter och hyresrätter. Det enda som stoppar är kommunens planarbete."

Sommarlovsentreprenörer

Centerpartiet har lagt en motion där vi föreslår att staden ska införa sommarlovsentreprenörer. Vi vill uppmuntra ungdomars idéer och kreativitet. Majoriteten avslog med hänvisning till att företagande inte ska inledas med bidrag. Endast Centerpartiet ville uppmuntra ungas entreprenörskap på sommaren, inget parti förutom M och LP iddes ens kommentera varför de inte ville bifalla motionen. Patrik Buddgård (C) sa:

"Vi vill att staden ska vara en part som underlättar och uppmuntrat ungdomar att förverkla sina idéer och vara kreativa. Framförallt att våga prova. Att göra det här första gången, att starta ett företag för första gången, då kan man behöva lite stöttning. Det är huvudsyftet med den här motionen, det är inte de här 2000 kronorna. Grejen är att man får en veckas utbildning och tre veckors handledning när man ska våga genomföra sin idé för första gången som en ung person."

Effektivare avfallsinsamling

Centerpartiets motion om effektivare avfallshantering ansågs besvarad av majoriteten med hänvisning till en utredning som görs inom Sörab. Centerpartiet ansåg dock att staden även skulle ställa sig positiv till något av de två fastighetsnära insamlingsmetoderna, antingen flerfack eller optisk sortering. Idag består upp till två tredjedelar av soppåsen i Sverige av sådant som egentligen borde kunna återvinnas enligt Avfall Sverige, det visar att det system vi har är ineffektivt. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och det blir det när det mesta samlas in direkt från hemmet.