Energifullt årsmöte

Här kommer en kort rapport från årsmötet, där nästan 40 deltagare bland annat pratade trygghet med riksdagsman Johan Hedin.

Nästan 40 deltagare på årsmötet och mycket god energi! Vi diskuterade trygghetsfrågor med Centerns rättspolitiska talesperson Johan Hedin som var gäst. Han berättade hur Centerpartiet eldar på regeringen i riksdagen bland annat genom tillkännagivanden och genom att i skuggbudget visa att polisen behöver betydligt större resurstillskott än vad regeringen ger.

Vi diskuterade också trygghetsfrågor på ön. Motionen ”Trygg på ön” som Centerpartiet lägger i fullmäktige presenterades där vi vill ha större fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Vi fastställde valsedeln till kyrkovalet på Lidingö där Julian Kaijser och Maylie Flodmark hamnar i topp!

Fokusgrupperna presenterade visionsidéer i arbetet inför valet 2018 och processen för att ta fram fullmäktigelistan till valet 2018 fastställdes.

Christer Mohlin omvaldes som ordförande, ny vice ordförande blev Kent Björnberg. Ny som ledamot i styrelsen blev Kajsa Kronlund, i övrigt omvaldes Lilian Becker, Patrik Buddgård, Kent Ivarsson, Caroline Sandblom, Caroline von Seth och Tor von Sydow till kretsstyrelsen.

Detta bland mycket annat, tack alla deltagare för en trevlig kväll!

/Gruppledare Patrik Buddgård