• / Nyheter
  • / Lidingö saknar klimatmål

Lidingö saknar klimatmål

I dagens DN presenteras landstingets arbete för en regional klimatfärdplan med målet att få ned utsläppen till noll 2050. Genomgången visar att Lidingö är en av kommunerna som helt saknar kvantifierbara klimatmål för kommunen. Gruppledare Buddgård saknar ledarskap från majoriteten i miljöfrågan.

I landstinget pågår arbetet med en regional klimatfärdplan för att få ner utsläppen till noll 2050. Gustav Hemming (C), landstingsråd säger "Vi vill ge mer kraft åt klimatarbete över kommungränserna. Det finns ett mervärde i att ha en gemensam plan – vi måste bli mer strategiska och inte bara hålla tummarna" i dagens artikel i DN.

I artikeln visas också att Lidingö är en av sju kommunerna som helt saknar kvantifierbara klimatmål. Centerpartiet på Lidingö anser att Lidingö behöver sätta upp klimatmål för kommunen. Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö säger i en kommentar:

"Det saknas ett ledarskap i miljöfrågan från majoriteten. Staden måste ha mål om kommunens klimatpåverkan. Det gäller inte enbart de egna verksamheterna utan för hela kommunen. När landstinget nu antar klimatfärdplanen bör Lidingö ta tillfället i akt och skärpa stadens klimatmål."

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36