Vi vill ha ordentligt omtag i brofrågan

På måndagens Kommunstyrelse tog majoriteten paus i brofrågan och beslutade om brohöjd på sju meter. Pausen är ett steg i rätt riktning för det omtag vi krävt. Det är dock inte tillräckligt vilket gjorde att vi reserverade oss. Vi anser att staden också ska utreda brohöjden, utvärdera Lidingöbanan via Centrum med hög anslutning av bron och genomföra åtgärder på Gamla Lidingöbron.

Majoriteten tog beslut om paus i brofrågan och fastställde den segelfria höjden på bron till sju meter. Centerpartiet har under längre tid drivit omtag i brofrågan och genom majoritetens paus har vi fått genomslag för en del av våra krav, nämligen behovet av dubbelspår på Lilla Lidingöbron som nu ska utredas partsgemensamt med landstinget. Men vi hade velat se ett ordentligt omtag och reserverade oss därför mot beslutet. Centerpartiet hade ett eget yrkande som innehöll att:

  • Säkerställa dubbelspår i samtalen med landstinget.
  • Utreda vilken segelfri höjd som krävs för isgående pendelbåtar istället för att som nu anpassa höjden från domen i vattenmiljödomstolen som är tagen utifrån ansökan om låg bro.
  • Utvärdera Lidingöbanan via Lidingö Centrum med hög broanslutning samt finansiering.
  • Vidta åtgärder för att säkra Gamla Lidingöbron för trafik till 2025-2030 genom fullt övervakningssystem (inte bara i två punkter som är nu), hastighetsbegränsning, ta in second opinion från kommun eller myndighet med kompetens i brofrågor samt ta fram renoveringsåtgärder som krävs för att säkerställa bron till 2025-2030.

Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet Lidingö säger i en kommentar:

”Gamla Lidingöbron måste hålla flera år längre än beräknat, det innebär att det krävs fler åtgärder för att säkerställa att bron är säker och kan trafikeras fram till 2025-2030. Vi har i åratal krävt övervakningssystem i realtid och det är hög tid att majoriteten agerar.”

”Lilla Lidingöbron är en av stadens största investeringar och ska hålla i över 100 år. Vi måste vara säker på att vi tar rätt beslut. Då måste den segelfria höjden säkerställas för isgående pendelbåtar och vi måste utvärdera Lidingöbanan via Centrum med hög anslutning av bron på Lidingösidan innan investeringsbeslut.”

”Det är en delseger för oss att staden nu tar paus för att säkerställa dubbelspår på Lilla Lidingöbron, det är oerhört viktigt för att kunna möta framtidens kollektivtrafik.”

Mer information:
Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36