• / Nyheter
  • / Vi vill lyfta trygghetsfrågorna

Vi vill lyfta trygghetsfrågorna

Lidingö ska vara en trygg plats. Det finns idag problem med bland annat droger bland Lidingös unga, stor andel inbrott och en upplevd osäkerhet för framförallt kvinnor under kvällar. Centerpartiet la därför motionen ”Trygg på ön” med förslag om trygghetsråd och fältassistenter i februari.

Stockholmsenkäten visar att droger är ett mer förekommande problem på Lidingö än i många andra kommuner i länet. Framförallt unga killar på Lidingö har i högre grad än jämnåriga i andra delar av länet provat på narkotika. Även inbrott är ett tydligt trygghetsproblem på ön, Lidingö har femte högsta siffran i landet och näst högsta i länet när det gäller inbrott med 9,2 inbrott per 1000 invånare enligt statistik från BRÅ.

För att Lidingö ska förbli en trygg ö behövs en synlig polis med stor lokalkännedom som också arbetar förebyggande på öns skolor. Det är något Centerpartiet kommer fortsätta arbeta för i våra samtal med polisen.

Men det behövs också ett förebyggande arbete där staden har en central roll. Vi vill att staden skapar trygghetsrådet ”Trygg på ön” innehållande ett kansli bestående av säkerhetschef, brottsförebyggare samt fältassistenter. Rådet ska ha regelbundna möten för att lyfta och ta fram åtgärder som är brottsförebyggande och trygghetsskapande. På mötena bör förutom kansliet även polis, räddningstjänst, politiker samt representanter för respektive förvaltning delta för att få ett helhetsgrepp och för att lyfta trygghetsfrågorna i respektive förvaltning.

Centerpartiet vill särskilt lyfta hur viktiga fältassistenter är för att staden ska kunna nå ungdomar. Fältassistenterna kan skapa en bättre koppling mellan fältarbetet och staden.

Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Staden måste agera och arbeta brottsförebyggande i högre grad. Vi vill skapa ett trygghetsråd ”Trygg på ön” i staden för att få fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Vi vill dessutom att staden inrättar fältassistenter för att skapa bättre kontaktytor mellan ungdomar och staden.”

Mer information:
Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36