Rapport distriktsstämma: Lilians guldnål och närodlad polis

Centerpartiet i Stockholms län hade distriktsstämma i helgen där Lilian Becker fick utmärkelsen guldnålen, stämman tog beslut att driva närodlad polis nära medborgarna och Patrik Buddgård fick förnyat förtroende i distriktsstyrelsen.

Lidingö representerades av Kent Ivarsson, David Hild, Caroline von Seth, Lilian Becker och Patrik Buddgård. Lilian uppmärksammades med hedersutmärkelsen guldnålen, bland annat för sitt arbete som ordförande för Centerpartiet på Lidingö och att hon varit en stor del i Centerpartiets framgångar på Lidingö. Idag sitter Lilian i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Foto: Henrik Juhlin

Mottagare av Guldnål 2017, foto: Henrik Juhlin

 

På stämman diskuterades rader av politiska förslag varav en handlade om en närodlad polis med en rad förslag för att polisen ska komma närmare medborgarna och vara närvarande i det lokala samhället. En del av motionen handlade om att kommuner ska ha möjlighet att anställa kommunala poliser för det brottsförebyggande arbetet. Nu trycker Centerpartiet i Stockholms län tydligt på för en polis som kommer närmare medborgarna.

Kent Ivarsson hade en motion om vården i Stockholms län på stämman och skriver på Facebook: "Härligt Lidingögäng på Centerpartiets distriktsstämma som just behandlat min motion om en storsatsning på sjukdomsförebyggande åtgärder förbättrar folkhälsan. Allvarliga folkhälsoproblem bidrar till en rad livsstilssjukdomar, som diabetes, hjärtinfarkter, ökad cancerrisk mm. Samhällskostnaden för denna oönskade utveckling är 13 miljarder årligen."

Patrik Buddgård, gruppledare på Lidingö fick förnyat förtroende som ledamot av distriktsstyrelsen.

Distriksstyrelsen 2017

Distriktsstyrelsen 2017, foto Henrik Juhlin