Majoriteten hindrar utveckling av
stadsdelarna

På måndagens Kommunfullmäktige behandlades Centerpartiets motion om att ta fram en plan för utveckling av stadsdelarna i nära dialog med boende och företagare. Vi vill ha trygga och levande stadsdelar över hela ön och då behöver vi ett politiskt ledarskap som värdesätter den lokala närservicen. Majoriteten avslog motionen.

Centerpartiets motion om att ta fram plan för stadsdelarna på hela ön avslogs av majoriteten. Centerpartiet ville att en plan skulle tas fram för utveckling av stadsdelarna för att möjliggöra levande stadsdelar med närservice. Denna plan skulle staden ta fram i nära dialog med företagare och boende i stadsdelarna.

Nyligen hotades Breviks närbutik av nedläggning och flera stadsdelar har behov för att kunna förbättra sina verksamheter. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Vi vill ha ett ledarskap som vill utveckla stadsdelarna på hela ön så vi får levande och trygga stadsdelar. Så bygger vi vidare på ett Lidingö som utvecklas med småstadskänsla.”

”Majoriteten hänvisade till översiktsplaner och detaljplaner i sitt svar. Det duger inte. Vi vill att företagarna och boende i stadsdelarna ska få bättre förutsättningar även på kort sikt. Det kan handla om att underlätta torghandel eller göra stadsdelstorgen mer attraktiva att vara på.”

”Vi tror att företagarna och de boende i stadsdelarna vet bäst vilka förbättringar som kan göras. Därför borde staden upprätta dialog för att kunna göra rätt åtgärder."

Läs motionen här.

Mer information:
Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36