Nio frågor till David Hild

Nu har turen kommit till David Hild att svara på nio frågor. David som i veckan börjat arbeta som politisk sekreterare för Centerpartiet Lidingö ger flygande svar på frågorna.

  1. Vem är du? Kort sammanfattat är jag en 37-årig småbarnsförälder, marknadsförare med ett stort intresse för samhällsfrågor.
  2. Varför är du aktuell i Centerpartiet Lidingö? Jag tillträder nu rollen som ny politisk sekreterare på Centerpartiet här på ön.
  3. Varför tycker du man ska engagera sig i politik? Att engagera sig politiskt är ett väldigt bra sätt lära sig om det samhälle vi bor i, bolla tankar och idéer med andra samt att påverka politiken som förs i kommunen. Som engagerad på lokal nivå är det dessutom lätt att lägga ambitionsnivån på en nivå som är rimlig utifrån övriga aktiviteter som upptar vår vardag.
  4. Hur kommer det sig att du blev medlem i Centerpartiet? På riksnivå attraheras jag av partiets liberala värderingar och pragmatiskt gröna profil. Jag är övertygad om att lösningarna på klimatutmaningen finns i teknikutveckling. På lokal nivå är det synen på hur Lidingö ska utvecklas utan att tappa sin själ som intresserar mig. Det handlar till exempel om att bevara småstadskänslan i Lidingö centrum.
  5. Vilka frågor tycker du är viktiga på Lidingö? Jag tycker det är viktigt vi utvecklar Lidingö med framförhållning. Ön har många unika kvaliteter så som småstadskänslan och tillgången till naturen, kvaliteter som inte bara kommer oss lidingöbor tillgodo utan som också uppskattas av många stockholmare. Jag vill också att vi på Lidingö går i täten för introduktionen av ny och grön teknik när vi utvecklar ön.
  6. Vad gör du när du inte håller på med politik? Precis som för de flesta småbarnsföräldrar är det full fart även efter jobbet. Men förutom att sträva efter att vara en bra pappa så seglar jag, läser dokumentär litteratur och drömmer om att ta flygcertifikat.
  7. Berätta - har du någon talang eller intresse som vi inte känner till? Jag kan ohälsosamt mycket om flyg i alla dess former.
  8. Vad väljer du - kaffe eller chokladdryck? Kaffe! Mycket nyttigare :)
  9. Om du fick vara en annan politiker för en dag - vem skulle du vara och varför? Jag antar att det skulle vara en politiker som var aktiv i en väldigt viktig händelse, och då finns det ju ganska många att välja på. Kennedy under Kubakrisen eller Helmut Kohl när muren föll till exempel.

Inte fått nog? Här kan du läsa fler "Nio frågor till..."