Ungt toppnamn för Centerpartiet i kyrkovalet

Centerpartiet ställer upp i kyrkovalet och på Lidingö toppar Julian Kaijser, 21 år, listan till kyrkofullmäktige.

Den 17 september är det kyrkoval. Centerpartiet ställer upp i valet till kyrkofullmäktige på Lidingö, i valet till stiftsfullmäktige i Stockholms stift och på nationell nivå, i valet till kyrkomötet.

Centerpartiet på Lidingö satsar på en ung röst och har valt Julian Kaijser, 21 år som förstanamn på listan. Julian studerar juridik och har i flera år varit aktiv i Svenska kyrkan som konfirmationsledare och som stipendiat i utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan.

Centerpartiet vill verka för en öppen och grön folkkyrka som värnar sina medlemmar och som finns där för dem i livets alla skeenden. I Lidingö församling vill vi ha en ökad satsning på arbete med barn och ungdomar samt fortsätta prioritera arbete med äldre, diakoni och miljö.

Vi föreslår:

  • Kostnadsfria konfirmationer för alla öns ungdomar.
  • Stärkt diakonalt arbete, särskilt bland äldre, socialt utsatta och nyanlända.
  • Ökat arbete mot en grönare, miljöcertifierad kyrka, med smarta lösningar och hållbarhet i fokus.

Julian Kaijser förstanamn på listan i valet till kyrkofullmäktige på Lidingö säger i en kommenterar:

"Jag vill stå för de ungas perspektiv i kyrkofullmäktige. Jag tycker det är viktigt att alla åldrar, också unga, finns representerade på beslutandepositioner i kyrkan. Vi i Centerpartiet vill ha en kyrka som är relevant i samhället. På Lidingö vill vi stärka arbete med barn, unga och äldre för att skapa ett levande kyrkoliv. Vi vill bland annat införa kostnadsfria konfirmationer så att alla unga får chansen att bli konfirmerade."

Läs mer om Lidingöcenterns kyrkopolitik här.

Mer information:

Julian Kaijser, förstanamn i Kyrkovalet för Centerpartiet Lidingö, 073-331 07 36