Lyckad kick-off med valupptakt

Torsdagen den 31:a augusti höll Centerpartiet Lidingö sin årliga kick-off på Villa Brevik. I år blev det också avsparken för riksdagsvalet 2018 och kyrkovalet senare i september.

Förutom att kick-offen som vanligt blev ett tillfälle att prata om våra visioner med ett nytt ledarskap för ett tryggt Lidingö med småstadskänsla och att utbyta idéer, informerades vi om andra verksamheter inom Centerpartiet. Julian Kaijser, en av våra kandidater i kyrkovalet, berättade om sitt arbete för att locka fler unga att engagera sig i Svenska Kyrkans verksamhet. Kostnadsfria konfirmationer är en viktig faktor för att locka fler unga och från fler grupper� menar Julian som även vill se ett stärkt diakonalt arbete, särskilt bland äldre och socialt utsatta, samt att Svenska Kyrkan fokuserar mer på att skapa en grönare� verksamhet. Oscar Berggren från CUF Norrort berättade om deras verksamhet och vilka frågor de kommer att driva inför valet.

Vi fick också möjlighet att bekanta oss med några av våra nya medlemmar, vilka glädjande nog ständigt blir fler.

Ett stor tack till alla som kunde komma. Vi har ett spännande år framför oss och tack vare alla idéer för vår ö kan vi gå in i valåret med ett starkt alternativ för Lidingö.

Vill du också vara med och utveckla vår politik? Bli medlem här!