Hur minskar vi bullret på ön?

Boende längs Gåshagaleden upplever stora bullerstörningar sedan den tysta asfalten togs bort. Centerpartiet var ute och lyssnade på platsen och vill nu ha Lidingöbornas inspel om bullerstörda platser och tänkbara åtgärder.

Patrik Buddgård, gruppledare och Fredrik Wesslund, ersättare i tekniska nämnden var ute och bildade sig en uppfattning om bullerstörningarna längs Gåshagaleden. Centerpartiet vill nu få in synpunkter på var det finns bullerstörda områden på ön och om det finns idéer på vad man kan göra åt bullret?

Mejla dina åsikter till patrik.buddgard@centerpartiet.se