Annie Lööf mötte Lidingöföretagare på Foresta

Annie Lööf och Patrik Buddgård på Foresta Lidingö

Annie Lööf och Patrik Buddgård på Foresta Lidingö

Centerpartiets partiledare Annie Lööf mötte idag ett hundra tal Lidingöbor i Millessalen på Scandic Foresta för att prata företagarfrågor – ett viktigt tema när regeringen försvårar för företagare och Lidingö rasat i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking.

Lidingös företagare sysselsätter idag ca 9000 personer och är en viktig inkomstkälla för kommunen. Att Lidingö rasar hela 26 placeringar till sin sämsta placering någonsin i Svenskt Näringslivs senaste företagsklimatsranking är en utveckling som oroar Lidingöcenterns gruppledare Patrik Buddgård: ”Med så många företagare i kommunen är det väldigt bekymmersamt att Lidingö rasat till en 45:e plats. Att de största rasen dessutom skett inom områdena ”Kommunpolitikernas attityder till företagande” och ”Tjänstemännens attityder till företagande” gör oss än mer övertygade om att det krävs ett nytt ledarskap i kommunen. Ett ledarskap som vet vart man vill så företagarna får raka besked”. Enligt Centerpartiet Lidingö är en bra företagskultur en bärande del i bevarandet av Lidingös småstadskänsla: ”Det behövs en företagskultur som får företagarna att stanna och vilja växa här” menar Buddgård.

Men det är inte bara svagheter Lidingö kommun som försvårar företagarnas vardag. Centerpartiet anser att även regeringen måste börja ta företagare på allvar i de frågor som styrs på regeringsnivå.

Annie Lööf inledde morgonens anförande med att förtydliga: ”Det går bra för Sverige idag trots, och inte tack vare, regeringen” och fortsatte: ”Tyvärr kommer inte denna utveckling alla tillgodo”. Lööf fortsatte med att beskriva riskerna med den politik som regeringen för idag. Centerpartiets uppfattning är att högkonjunkturen är ett bra tillfälle att göra nödvändiga strukturreformer så att tillväxten kan komma långt fler tillgodo. Genom att till exempel minska företagarnas administrativa börda och sänka arbetsgivaravgifterna blir företagandet enklare, mer lönsamt och landet mer konkurrenskraftigt. ”Det är nu vi måste rusta för den lågkonjunktur som vi vet kommer”.

Ytterligare en viktig fråga för att förbättra företagsklimatet, nationellt så väl som lokalt, handlar om kompetensförsörjning. Saknas rätt kompetens hämmas tillväxten och konkurrenskraften försämras menar Centerpartiet.

”Även den frågan driver vi lokalt. Vi har redan idag brist på gymnasieplatser och värre kommer det bli. Vi behöver en andra gymnasieskola på ön” säger Buddgård.

Lidingöcentern vill också utveckla stadsdelarna så att närservicen kan leva samt arbeta för bättre kollektiva tvärförbindelser mellan södra Lidingö och Centrum. På Lidingöcenterns agenda står också skapandet av företagskluster och mötesplatser där småföretagare kan dra nytta av varandra.

”Vi hoppas att vi genom dagens frukostseminarium visat ett tydligt och starkt alternativ till den politik som förs idag, både lokalt och nationellt” säger Buddgård.