Resultatet av medlemsomröstningen till kommunfullmäktigelistan 2018

Medlemsomröstningen är som presenteras nedan är rådgivande. Nu tar nomineringskommitténs arbete vid som utöver medlemsomröstningsresultatet ska ta hänsyn till intresseområden, köns- och åldersfördelning samt geografisk spridning på ön.

Plats

Kandidat

Total poäng

1

Patrik Buddgård

442

2

Rebecka Öberg

232

3

Tor von Sydow

203

4

David Hild

196

5

Kent Ivarsson

163

6

Petter Hedberg

153

7

Caroline von Seth

134

7

Julian Kaijser

134

8

Rolf Hattenbach

129

9

Lotta Cavalli Björkman

123

10

Lilian Becker

122

11

Kent Björnberg

117

12

Emanuel Örtengren

96

13

Carin Silferhielm Bauer

94

14

Kajsa Kronlund

91

15

Ulf Weidling

88

16

Christina Wahlström

77

16

Lotta Morger

77

17

Scott Moore

69

18

Gabor Sebastiani

57

19

Fredrik Wesslund

52

20

Joakim Jarnryd

29

21

Maylie Flodmark

26

22

Albert Libik

21

23

Bernt Flodmark

20

24

Filip Svartengren

16

25

Jan Söderman

9

 

Text