Stadens budget debatterades i fullmäktige

Igår var det så äntligen dags för budgetdebatt i fullmäktige. Vi underströk vikten av att varje krona ska räknas och spenderas ansvarsfullt samtidigt som vi presenterade satsningar på omsorg, skola och idrott.

Att våra äldre ska ha rätt att förvänta sig näringsrik mat av god kvalitet ser vi som en självklarhet. Därför är det inte acceptabelt att Lidingö placerat sig bland landets sämsta kommuner när det kommer till kvaliteten på maten som serveras inom äldrevården. I vår budget gör vi satsningar för att vända detta och öka livskvaliteten hos våra äldre.

Centerpartiet anser att öns förskolegrupper behöver minskas och att pedagogtäteheten behöver ökas. Vi vill också se en satsning på en flexiskola så att antalet utbildningsplatser kan anpassas efter rådande behov. Vi ser med oro på bristen på gymnasieplatser i allt högre grad kommer tvinga våra svagaste elever att söka sig till gymnasieskolor långt utanför Lidingö när betygen inte räcker för en plats på Hersby Gymnasium.

För Centerpartiet är det viktigt att staden tidigarelägger bygget av den nya simhallen och de planerade satsningar på Högsätraområdet med tillhörande idrottscampus. Tillgången på isrinkar behöver säkerställas för att hockeyn och konståkningen ska kunna bedriva sin verksamhet. Gymnastiktruppen Vikingarna är idag starkt begränsade av tillgången på gymnastikhallar och kön av sökande blir allt längre. Det är viktigt att de ungas intresse för idrott tas tillvara.

Centerpartiet anser att staden har ett ansvar för att varje skattekrona kommer invånarna tillgodo. Därför måste upphandlingen av nya Lidingöbron ske i samråd med expertis så att budgeten hålls. En så stor investering riskerar annars snabbt att dränera staden på pengar och ta resurser från andra viktiga satsningar.

Genom vår budget klarar staden av både den beslutade skattesänkningen om 15 öre, nödvändiga investeringar och överskottsmålet om 1 procent. Lidingö ska vara en attraktiv plats både idag och i tider av sämre ekonomi.

Här kan du läsa vårt budgetförslag.