Tor von Sydow ny ordförande för Lidingöcentern

Tor von Sydow tar över ordförandeklubban i Centerpartiet Lidingö efter Christer Mohlin. Partiet ska fortsätta vara ett lyhört och lokalt förankrat parti enligt von Sydow som också betonar arbetet för att få ett nytt ledarskap i kommunen efter valet 2018.

Efter drygt fyra år som ordförande för Lidingöcentern lämnade Christer Mohlin över ordförandeklubban till Tor von Sydow på Centerpartiets årsmöte på Scandic Foresta.

"Det har varit fyra spännande år och mycket arbete, men inför årets val kände jag att det var dags att lämna över ordförandeskapet. Det är viktigt att man inte blir sittande för länge på sina förtroendeposter. Jag kommer även fortsättningsvis vara engagerad i LidingöCentern och årets valrörelse", säger Christer Mohlin.

Tor von Sydow, som valdes enhälligt av årsmötesdeltagarna, säger:

"Jag är otroligt glad över förtroendet från kretsens medlemmar och ser mycket fram emot att ta över ordförandeskapet" säger Tor och fortsätter:

"Lidingöcentern ska även fortsatt vara ett lyhört lokalt förankrat parti. Nu går vi in i en valrörelse och vårt mål är ett nytt ledarskap på Lidingö. Vi kommer fortsatt fokusera på att staden ska ta ansvar för Lidingöbornas skattepengar, att simhallen äntligen blir byggd med 50 metersbassäng och att vi får en gymnasieskola till. För mig är det också viktigt att öns särprägel bibehålls och att man bygger med förnuft så att småstadskänslan blir kvar. Det gör vi bland annat genom att utveckla förutsättningarna för att bedriva serviceverksamhet i alla Lidingös stadsdelar."

Mer information:

Tor von Sydow, ordförande Centerpartiet Lidingö 070-331 56 80

Centerpartiet Lidingös styrelse för valåret 2018:

Ordförande: Tor von Sydow

Vice ordförande: Rolf Hattenbach

Ledamöter: Kajsa Kronlund, Lilian Becker, Caroline von Seth, Patrik Buddgård, Fredrik Wesslund och Krister Forsberg