Rapport Kommunfullmäktige: Nej till bostäder på isstacken - Ja till jämställd idrott

Under måndagkvällens kommunfullmäktige reserverade sig Centerpartiet mot nya bostäder på naturängen nära Kottlasjön i kvarter Isstacken, och propagerade för fler idrottsytor i staden.

Under kvällen diskuterades bland annat hur staden ska hantera #metoo i stadens verksamheter för att motverka sexuella kränkningar, Centerpartiet betonade vikten av det förebyggande arbetet. SD:s motion om förbud mot religiösa symboler i skolan avslogs då det dels inte är tillåtet enligt svensk lag och dessutom orimligt att förbjuda alla religiösa symboler. Käppalaverket fick utökad låneram och Centerpartiet betonade vikten av en tydlig miljöprofil i förbundets arbete.

Idrottens förutsättningar

En interpellation från Miljöpartiet om jämställd fördelning av resurser mellan pojkar och flickor i kultur- och fritid diskuterades. Rolf Hattenbach (C), ledamot i kultur- och fritidsnämnden, belyste vikten att se brett på frågan och inte bara på hur bidragsstödet fördelas, han sa:

"Vi ser och hör att föreningslivet på ön är missnöjda med hur staden hanterar idrotten. Det är stor brist på hallar och lokaler. Tidsfördelning och funktionalitet av anläggningar mellan idrotter och föreningar och bristande dialog med kommunen är några av den tunga kritik som framförs. Det har länge funnits ett underskott på hallar och bollplaner på Lidingö och det straffar mest de svaga, oavsett kön. Detta underskott beror på ett långvarigt ointresse av idrott och föreningsfrågor hos majoriteten."

Kvarteret Isstacken

Under kvällen beslutade majoriteten (M, Lidingöpartiet, KD) tillsammans med S och V om en detaljplan som tillåter nya bostäder på ängsmarken i kvarteret Isstacken. Centerpartiet reserverade sig mot beslutet. Lilian Becker (C), ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden sa:

"Centerpartiet har under lång tid arbetat för att bevara den här känsliga miljön och skydda den här ängen från exploatering tillsammans med Naturskyddsföreningen och Kottlasjöns vänner. Vi ser en stor risk att bygga hus på ängens övre del som genom pålning, dränering och hårdgjorda ytor kan försämra den narturliga tillrinningen till Kottlasjön. Istället borde ängen ingå i naturreservatet."

Här kan du se webbsändning från Kommunfullmäktige 19 feb.