• / Nyheter
  • / C vill ha småskaliga förskolor på Lidingö

C vill ha småskaliga förskolor på Lidingö

Centerpartiet säger nej till storskaliga förskolor med 150 barn. Vi vill skapa småskaliga förskolor nära familjen med mindre barngrupper. Uppropet #pressatläge visar behovet av satsningar på förskolan. I Dalénum föreslår vi en hälften så stor förskola i befintliga lokaler istället för den storskaliga på 150 barn som staden hittills pratat om.

I utbildningsnämnden i juni 2017 skickade majoriteten (M, LP, KD) vidare en tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen där förvaltningen ville att staden ska bygga en större förskola med plats för cirka 150 barn i Dalénum. Centerpartiet reserverade sig eftersom vi anser att förskolor bör byggas i mindre enheter för att skapa trygga och småskaliga miljöer för barnen.

I samband med utredningen om den nya simhallen som ska ligga på samma tomt har majoriteten möjlighet att tänka om från förslaget om en storskalig nyproduktion av förskola med 150 barn. Centerpartiet ser stora möjligheter för en bättre lösning. Till exempel i de fina gamla lokalerna i Dalénum där det finns ledigt utrymme som skulle fungera utmärkt för en mindre förskola för cirka 80 barn. En förskola som kommer i direkt anslutning till bostadsmiljön. Att hyra befintlig lokal ger en snabbare ökning av antal förskoleplatser samtidigt som staden inte behöver göra en nyinvestering.

Patrik Buddgård, gruppledare och ledamot i utbildningsnämnden säger i en kommentar:

”Vi vill ha småskaliga förskolor där föräldrar kan gå till förskolan och lämna sina barn. Där barnen har en trygg miljö med mindre barngrupper och hög personaltäthet. Mindre barngrupper har vi drivit i många år. Forskning visar att mindre barngrupper är viktigt eftersom små barn har svårt att skapa anknytning till för många personer samtidigt. Berättelserna ur #pressatläge visar också behovet att satsa på förskolan så personalen får tid för varje barn. Med småskalighet skapar vi förutsättningar för en trygg miljö för våra minsta barn.”

”Centerpartiet vill därför inte medverka till storskaliga förskolor utan arbetar för mindre enheter närmare familjerna. Min bild är att majoriteten vill spara pengar genom att skapa stora enheter med stordriftsfördelar. Vi tror det är fel väg att gå. I Dalénum kan behoven lösas med mindre förskola i befintlig bebyggelse och om det på sikt krävs fler platser kan förskolelokaler skapas i utvecklingen av Larsberg.”

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet 070-257 60 36