Rapport fullmäktige: Ö-gruppens framtid och Centrum

Under måndagens fullmäktige diskuterades Christina Wahlströms (C) interpellation om ö-gruppens viktiga verksamhet för funktionsnedsatta och centrums utveckling bland mycket annat.

Christina lyfte i sina anförande vikten av att gruppen inom ö-gruppen är synliga över hela ön. Det finns en risk att verksamheterna blir mindre synliga när de i allt större grad centraliseras, Wahlström sa:

"Tidigare fick arbetstagarna i ö-gruppen äta lunch ute på öns olika restaurangerna. Det blev bortrationaliserat. Nu får de sitta kvar inomhus på sin arbetsplats, inte röra på sig och inte synliga ute på ön. Vi vill att arbetstagarna inom ö-gruppen ska synas ute på ön och på lunchmatställen, komma utomhus och röra sig och vi förespråkar en småskalighet vid arbetsplatserna för ö-gruppen - inte tillbaka till institutionerna."

Under debatten om Lidingö Centrum lyfte Patrik Buddgård (C) Centerns förslag för centrum med fokus på mötesplatser och en småstadskänsla. Han lyfte även vikten av att få bred uppslutning kring utvecklingen av centrum och efterfrågade en öppnare samarbetsattityd från majoriteten.

I diskussionen om stadens årsredovisning lyfte Buddgård (C) upp utmaningar framåt med en demografi som ger ökande kostnader samtidigt som skatteunderlaget prognostiseras att inte öka i samma takt som tidigare då antalet arbetade timmar minskar. Vikten av effektivisering av staden blir därmed än viktigare. Vidare lyfte Centern med oro att omdöme kring maten i vård- och omsorgsboendena får ett lågt betyg. Det blir en väldigt viktig fråga att jobba med framåt.

Även stadens miljöbokslut redovisades och Buddgård (C) belyste att staden kan jobba mer med solenergi, att minska bullret för boende samt att det krävs ett program för hållbart byggande i staden.