Dags att färdigställa Spårväg City

På tisdag nästa vecka läggs en delrapport fram om trafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden till trafiknämnden i Stockholms läns landsting. Rapporten ska avgöra framtiden för Spårväg City och den planerade sammankopplingen med Lidingöbanan som från början var tänkt att färdigställas redan 2016.

Det var meningen att en slutrapport skulle komma innan sommaren men detta senareläggs nu till 2019. I delrapporten kommer Stockholms läns landsting dock fram till att förlängning av Spårväg City och sammankoppling med Lidingöbanan är lösningen som är bäst samhällsekonomiskt och som klarar de behov som finns för kollektivtrafiken framåt i Norra Djurgårdsstaden.

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö, kommenterar utredningen:

"Det är bra att utredningen visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att färdigställa Spårväg City och sammankopplingen med Lidingöbanan. På Lidingö har Lidingöbanan renoverats och Aga-depån står färdig med målsättningen om sammankoppling med Spårväg City. Det skulle ge ökad kapacitet och fler vägar in till City från Lidingö. Totalt har det investerats 1.7 miljarder i upprustning av Lidingöbanan och bygget av Aga-depån, dessa investeringar kan inte nyttjas fullt ut om inte Spårväg City färdigställs."

Här kan du läsa delrapporten.