Företagsklimatet på Lidingö försämras

Trots att det lokala företagsklimatet i landet som helhet förbättras så tappar Lidingö ytterligare i det sammanfattande omdömet i Svenskt näringslivs enkätundersökning. Lidingö föll i förra årets ranking 26 placeringar. I presentationen av enkätsvaren från 2018 fortsätter tappet i det sammanfattande omdömet.

Det sammanfattande omdömet sjönk till 3,41 på en sexgradig skala där tre betyder godtagbar. Lidingö hamnar alltså strax över godtagbar vilket placerar Lidingö precis på snittet i hela landet (3,4).

Även i politiker och tjänstemäns attityder, service till företagen och kontakt mellan företag och kommunledning fortsätter tappet för staden. Lidingö hamnar under snittet och i kommunens service till företagen samt i kontakt mellan företag och kommunledning hamnar staden långt under snittet med 2,86 respektive 2,76 – det är alltså under godtagbar nivå enligt företagarna.

Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Det är oroväckande siffror och visar att nuvarande majoritet inte klarat att ta hand om företagarnas frågor och behov. Det krävs ett nytt ledarskap i stadshuset som lyssnar på företagarna och är lösningsorienterade.”

”Företagarna är viktiga både för skatteintäkter och arbetstillfällen men även för att Lidingöbornas vardag ska fungera med bra närservice och levande stadsdelar.”

Här kan hela resultatet från enkätundersökningen.

Totalranking presenteras i oktober.