Akut platsbrist på Lidingös gymnasiemarknad

 

Efter slutlig gymnasieantagning är det 300 reserver i kö till Hersby gymnasium. Det är 120 fler än förra året, bristen på gymnasieplatser är akut och ökar. Det anser Centerpartiet är oacceptabelt. Vi menar att Lidingö måste kunna erbjuda fler platser för Lidingös ungdomar.

På grund av nedläggningen av Gångsätra gymnasium, som både Lidingöborna och Centern protesterade mot, finns nu en akut brist på platser som majoriteten helt misslyckats att lösa. Man pressar in extra klasser i en redan trång byggnad. Försökte med temporära baracker. Föreslår sedan förfulande tillbyggnad av anrikt läroverk mitt i villaområdet. En tillbyggnad som ändå inte täcker behoven.

Centerpartiet vill se ett nytt ledarskap i gymnasiefrågan för en till gymnasieskola på ön, gärna i samverkan med privat aktör. Förutom 300 reserver idag så ökar antal Lidingöungdomar med 450 ungdomar till 2022. Patrik Buddgård, ledamot i utbildningsnämnden säger:

”Elever som inte presterat på topp i grundskolan tvingas pendla ut från ön även om de inte vill. De är dessa elever vi ska stödja. Vi måste ha som mål att de Lidingöungdomar som vill ska kunna gå gymnasium på Lidingö.”

Hersby gymnasium är ett anrikt gymnasium och i år utökar skolan med ytterligare en klass för att skapa utrymme för så många elever som möjligt. Buddgård fortsätter:

”Hersby gymnasium har fina traditioner och kämpar för att ge så många ungdomar som möjligt chansen till utbildning på ön. Men genom att tränga ihop så många elever som möjligt på begränsad yta försämras även kvaliteten på Hersby. Vi behöver en till gymnasieskola för att få bättre kvalitet totalt sett på öns gymnasium.”

Antagningsstatistiken finns här: https://www.gyantagningen.se/antagningsstatistik/slutliga-antagningar/slutlig-antagning-2018.html

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare och ledamot utbildningsnämnden 070-257 60 36