Veckans profil

Våra visioner om 50-meter simhall, idrottsanläggningar och cykelvägar skulle bara vara visioner om det inte fanns ordentlig kunskap och erfarenhet som bar upp allt. Det senare kommer till stor del från Ulf Weidling - vår Stanfordutbildade anläggningsingenjör som står som ett grundande fundament eller bärande pelare i alla våra projekt. Här svarar han på sex frågor om sig själv och ger sin bild av lokalpolitiken!

Hur låter din kampanjslogan inför valet?
50 meter bassäng förstås
blir det med röster på oss!

I bara en mening, varför har du valt medlemskap i Lidingöcentern?
Lidingöborna förtjänar en bättre kommunledning.

Vilka fyra ord beskriver bäst vår lokalpolitik?
Lyssna - analysera - förankra - utveckla.

Hur kommer Lidingö se ut år 2022 om du får bestämma?
Bostadsområden med god lokal service i ett landskap präglat av ängsmarker och naturskogsområden.

Vilket är ditt smultronställe på Lidingö i sommar?
Kappstaskogen.

Vilken är din hemliga talang?
Matlagning.