Fullmäktige: Öberg vald till andre vice ordförande

Under måndagkvällen hölls det första mötet för nyvalda fullmäktige. Där valdes Rebecka Öberg till andre vice ordförande i fullmäktige och en interpellation från Lotta Cavalli Björkman (C) om stadsutveckling diskuterades.

På första mötet för nyvalda fullmäktige valdes ny ordförande för fullmäktige, Anna-Britta Bergman (M), till vice ordförande valdes Hans Grundell (LP) och till andre vice ordförande valdes Centerpartiets nominering Rebecka Öberg (C).

Under mötet diskuterades även interpellation från Lotta Cavalli Björkman (C) om utveckling av Lidingös stadsdelar. Patrik Buddgård (C) sa:

"Denna interpellation väcktes utifrån brist på framsteg i utvecklingsprojekt på Lidingö så som t ex Lojo, Högsätra, Centrum, Björnbo, Larsberg - planprocesser som gått i stå eller fått starta om. Det kostar staden både pengar och tid. Det hindrar även den utveckling av stadsdelarna vi vill se, den som ger mervärde för Lidingöborna med trivsammare miljöer, bättre förutsättningar för närservice eller för att stärka idrottens förutsättningar som några exempel. Att processer går i stå hindrar även att starta viktiga processer som väntar så som förbättringar av Rudboda torg."

Centerpartiet lyfte också behovet av öppenhet och transparans i stadsutvecklingsprojekt så det kan skapas bred enighet mellan majoritet och opposition i till exempel utvecklingen av Lidingö Centrum.