Tack till alla Lidingöbor, er insats gjorde skillnad

Kommunstyrelsen den tredje december var en seger för demokratin. En enad opposition ville att förslag om nya arvoden skulle beredas av den nu valda arvodesberedningen och beslutas innan kommunalråden väljs i december. Det var tydligt att alla lidingöbors reaktioner gjort skillnad i denna fråga eftersom majoriteten gick oss till mötes. Nu hoppas vi att det kommer fram ett väl berett förslag till december månads fullmäktige som är rimligt och utan chockhöjda arvoden!

Regler och förutsättningar måste vara klara innan de förtroendevalda väljs för kommande mandatperiod. Någon annan tågordning är inte rimlig. Allra helst skulle en överenskommelse kring reglemente om ersättningar för förtroendevalda gjorts före valet i brett samförstånd mellan majoritet och opposition. Så gör många andra kommuner vilket dels säkerställer att arvoden inte blir en del av en majoritetsförhandling efter valet och dels att oppositionen får rimliga förutsättningar eftersom inget parti innan valet helt säkert vet om partiet kommer sitta i eller utanför majoriteten när väljarna sagt sitt.

Tyvärr noterar vi att Källenfors (M) fortfarande under måndagskvällen i SVT inte ville säga att det var fel att föreslå de hårt kritiserade nivåerna på höjda arvoden. Denna historia har skadat förtroendet för kommunalråden och bilden av Lidingö i omvärlden. Vi anser att kommunalråden offentligt borde ta avstånd från det orimliga och upprörande förslaget avseende höjningar av sina egna arvoden och förklara hur det kunde bli så fel.

Vi vill tacka alla lidingöbor som engagerat sig i frågan och protesterat! Er insats har gjort stor skillnad. Vi kommer arbeta för ett förslag utan höjningar av de högsta arvodena och hoppas att vi kan ha ett bra förslag på bordet på kommunfullmäktige den 17 december.

Patrik Buddgård (C), gruppledare

Daniel Larson (S), gruppledare

Patrik Sandström (MP), gruppledare