Stark Center-grupp tar plats i nämnder, bolag och styrelse

På tisdagskvällen genomförde Centerpartiet Lidingö sin nomineringsstämma där partiet valde vilka som ska företräda Centerpartiet i styrelse, nämnder, råd och bolag kommande år.

Nedan ser ni Centerpartiets representation i styrelse, nämnder, råd och bolag kommande mandatperiod. Formellt väljs de av kommunfullmäktige den 17 december.

Kommunstyrelsen:

 • Ledamöter: Patrik Buddgård, Tor von Sydow
 • Ersättare: Joakim Jarnryd, Lotta Cavalli Björkman

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Patrik Buddgård

Planutskottet: Tor von Sydow

Tillgänglighetsrådet: Bernt Flodmark

Pensionärsrådet: Bernt Flodmark

Kultur- och fritidsnämnden:

 • Ledamot: Rolf Hattenbach
 • Ersättare: Scott Moore

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden:

 • Ledamöter: Lilian Becker, Lotta Cavalli Björkman
 • Ersättare: Gabor Sebastiani

Omsorgs- och socialnämnden:

 • Ledamöter: Christina Wahlström, Kajsa Kronlund
 • Ersättare: Caroline von Seth

En ledamot i socialutskottet: Christina Wahlström

Teknik- och fastighetsnämnden:

 • Ledamöter: Fredrik Wesslund, Ulf Weidling
 • Ersättare: Filip Svartengren

Utbildningsnämnden

 • Ledamöter: Patrik Buddgård, Lotta Morger
 • Ersättare: Krister Forsberg

Revisor: Carin Silfverhielm Bauer

Valnämnden: Kent Björnberg

Lidingö stads Tomtaktiebolag:

 • Ledamot: Kent Björnberg
 • Suppleant: Tom Sacklén

Lidingö Fastighets AB:

 • Ledamot: Kent Björnberg
 • Suppleant: Gabor Sebastiani

En borgerlig begravningsförrättare: Orvar Blomberg

En borgerlig vigselförrättare: Catharina Håkansson Boman