Stoppa inte utvecklingen i Rudboda

I vår vision för Rudboda värnas områdets fina grönområden samtidigt som nya bostäder med småskalig karaktär kan tillkomma. De bidrar till utveckling av matbutik, närservice och kollektivtrafik. Majoritetens nej-sägarpolitik hindrar utvecklingen i Rudboda.

Dagens torg i Rudboda är inte inbjudande. Torg och fastigheterna som ägs av stadens bolag är nedgångna. För att utveckla torget med mer närservice och bättre kollektivtrafik och för att ta hand om stadens tillgångar krävs en utveckling. Bostadsutbudet i Rudboda är idag likartat med villor och stor andel radhus. Det tillskott som planeras i Lojobacken och på tomten där vandringskyrkan tidigare stått innebär välkomnande tillskott av bostadsrätter och hyresrätter i varierande storlek.

Majoritetspartierna vill nu stoppa projektet med hyresrätter trots att det idag är brist på hyresrätter på norra ön. Dessutom säger de därmed nej till en långsiktig och stabil fastighetsägare som vill etablera sig på ön. Centerpartiet arbetar för att projektet fullföljs med vissa justeringar för att skydda grönstråken i området. Det kommer vi även yrka för på kommunstyrelsen den 14 januari då frågan kommer upp. Som största parti i Rudboda sedan valet 2018 känner Centerpartiet stort ansvar att värna områdets karaktär och utveckling.

Patrik Buddgård, gruppledare säger i en kommentar:

”Detta projekt har dragits i långbänk och nu vill majoritetspartierna avbryta utvecklingen av 120 hyresrätter. Ytterligare ett exempel på hur majoriteten inte kommer framåt i något utvecklingsprojekt vilket hotar våra stadsdelars närservice och tillgång till kollektivtrafik.”

”Vi vill utveckla Rudboda med småskalig bebyggelse, värna grönskan och ge liv och skapa trivsam miljö på Rudboda torg. Majoriteten kommer aldrig framåt i utvecklingsprojekten vilket gör att inget planarbete inletts gällande Rudboda torg. Det får konsekvenser för utvecklingen av matbutiken och närservice. En ny detaljplan för torget krävs också för att ta tillvara stadens tillgångar i området.”