Steg mot att funktionsnedsatta får behålla högre ersättning

Under 2018 fick de funktionsnedsatta på Lidingö som arbetar inom daglig verksamhet en höjning av ersättningen från 10 kronor i timmen till 20 kronor i timmen finansierat med statsbidrag. Centerpartiet har hela tiden argumenterat för att den högre ersättningen ska ligga kvar även när statsbidraget försvinner. På tisdagskvällen tog Omsorgs- och socialnämnden steg mot att det blir så.

Omsorgs- och socialnämnden beslutade att utreda en höjning av ersättningen till funktionsnedsatta med tydliga inriktningen att höjningen ska beslutas på februarimötet. För Centerpartiet är det självklart att ersättningen ska höjas. Centerpartiet markerade detta bland annat i partiets budgetförslag för 2019. Christina Wahlström (C), ledamot i omsorgs- och socialnämnden säger i en kommentar:

”För Centerpartiet är det viktigt att ersättningen till funktionsnedsatta i daglig verksamhet permanent höjs till 20 kronor i timmen. Nuvarande ersättning på 10 kronor räcker inte ens till transport och lunch till arbetsplatsen. Det är ett viktigt beslut för de funktionsnedsatta som vi i Centerpartiet kämpat för.”