Nedläggning av linje 233 oacceptabel för Lidingö

På gårdagens kommunstyrelse beslutades i full enighet att skicka in stadens synpunkter på trafikförändringar inom kollektivtrafiken. Den viktigaste punkten för samtliga partier var att rädda linje 233 som bör utvecklas istället för att läggas ned.

I förslag till förändringar för kollektivtrafiken föreslås en nedläggning av linje 233. Samtliga partier är helt emot och arbetar för att rädda linje 233 som Lidingös enda tvärförbindelse. Nedan redogörs några av de synpunkter staden lyfter i sitt yttrnade:

- Rädda och utveckla linje 233 - Lidingös enda tvärförbindelse. Genom att minska turtätheten till minimal nivå har linjen gjorts så oattraktiv att den inte används fullt ut och det används nu som argument för att försvara nedläggningen. Skolor, kyrkor, idrottsytor ligger alla längs med linjen. Linjen bör utvecklas istället för avvecklas.

- Incitamentavtal slår fel. Avtalet innebär ett incitament att maximera entreprenörens intäkter genom fler påstigningar, t ex genom fler byten och färre direktlinjer. Det visas inte minst i förslaget om nedläggning av busslinje 233. Det finns också andra värden som behöver tas hänsyn till, t ex grupper med större behov av kollektivtrafik som äldre och barn som inte beaktas i incitamentavtalet. 

- Höjd turtäthet på Lidingöbanan och linje 206, förlängning av stombuss. Lidingöbanan är full på mornarna och gör att Lidingöbor närmare bron möter extrem trängsel. Linje 206 har sedan ett par år en oacceptabel neddragning av turtäthet vilket gör att boende i Mosstorp har för dålig turtäthet. På norra ön saknas stomlinje och fler avgångar behövs vid Centrum/Torsvik i rusningstrafik varför en förlängning av stombuss 6 skulle kunna vara en lösning.

Läs mer och fler synpunkter från staden i yttrandet från Lidingö , 290.2 kB..