Örtengren (C) Lidingökandidat i EU-valet

Emanuel Örtengren (C) är enda Lidingöbon på valsedlarna för de partier som idag har representation i Europaparlamentet. Han vill att EU ska stärka sin ställning i världsekonomin genom att ligga i framkant i gröna innovationer. Centerpartiet Lidingö driver en lokal kampanj för att visa hur ett grönare EU krävs för ett klimatsmart Lidingö.

Emanuel Örtengren, 25, kandiderar till EU-parlamentet. Han är Lidingöbo uppväxt på ön och jobbar idag som projektledare på tankesmedjan Timbro. Örtengren vill arbeta för ett innovativt Europa som ligger i framkant:

”Frihandel, innovation och forskningssamarbete inom EU skapar grön tillväxt. Genom att ligga i framkant i gröna innovationer kan vi stärka Europas ekonomi och roll i världen. I dag är den samlade mängden riskkapital i EU bara en femtedel av den i USA, vilket gör det svårare att få en bra miljö för innovationer.”

Centerpartiet Lidingö satsar lokalt på EU-valet genom en egen lokal valfolder där partiet menar att det behövs ett grönare EU för att Lidingö ska kunna bli en miljö- och klimatsmart kommun. Gruppledare Patrik Buddgård och Emanuel Örtengren förklarar:

”Ska vi få en fossilfri utveckling behöver vi gröna innovationer och möjligheter för ny teknik att utvecklas. Ska vi ha friska fiskar och rena bad i Östersjön måste EU skärpa kraven på länderna runt Östersjön. Och ska vi få god, närodlad och hållbar mat måste antibiotikaanvändningen minska och djurskyddskraven i EU skärpas så att svenska bönder kan konkurrera på schyssta villkor.”

Läs hela lokala valfoldern här. , 4.5 MB.