Rapport fullmäktige: Inga chockhöjningar av politikerarvoden

På måndagens kommunfullmäktige beslutades arvoden för politikerna. De chockhöjda arvodena från i vintras var borta och förslaget var i huvudsak i linje med oppositionens förslag från i vintras.

Åtta partier inklusive Centerpartiet står bakom det nya förslaget på arvoden som tagits fram av arvodesberedningen. Förslaget innebär oförändrade arvoden för kommunalråden och höjningar för fritidspolitikerna. Patrik Buddgård (C) säger:

”Jag är glad att chockhöjningarna för de bäst betalda politikerna nu är borta. Förslaget är i huvudsak i linje med oppositionens förslag från i vintras. Inga höjningar på de bäst betalda utan istället höjningar till fritidspolitikerna vilket stärker demokratin och möjligheten för fler att kunna engagera sig.

Vi förutsätter att arvodesberedningen gör en genomlysning i god tid före valet 2022 för att undvika att de blir del av majoritetsförhandlingar igen.”

Se mer i det särskilt yttrande , 143.3 kB. som C, S och MP la gemensamt.