• / Nyheter
  • / Kritik av kommunalrådens hantering av arvodesfrågan

Kritik av kommunalrådens hantering av arvodesfrågan

I en ny rapport visar revisionsbyrån KPMG att Lidingös kommunalråd var jäviga när de under vintern beslutade om att höja sina arvoden. Centerpartiet Lidingö har från start kritiserat att man rundade arvodesberedningen och hoppas de styrande visar en större respekt för de demokratiska processerna framöver. 

I en ny rapport delger kommunens revisorer att samtliga kommunalråd på Lidingö var jäviga när de tog beslutet om att höja sina egna arvoden. Revisorerna gör bedömningen grundat på att de fyra kommunalråden själva avgjorde en fråga som ”skulle medföra synnerlig nytta för dem själva”. 

Centerpartiet Lidingö har från start protesterat mot förslaget om arvodeshöjningar och tillsammans med S och MP kritiserade vi från start att majoriteten rundade den dåvarande arvodesberedningen.

I den nytillsatta arvodesberedningen har Centerpartiets representant varit drivande i att reglera arvodena till en rimlig nivå i förhållande till jämförbara kommuner, och var med om att presentera det arvodesförslag som beslutades under kommunfullmäktige i juni.

Efter KPMG-rapporten hoppas Centerpartiet att Lidingös kommunalråd ser händelseförloppet som en påminnelse om ansvaret i att förvalta den lokala demokratin och att vara medborgares närmsta företrädare. Det här kräver en särskild respekt för de demokratiska processerna, en transparitet i offentliga avgöranden, och ett ansvarstagande för tagna beslut. Centerpartiet Lidingö värnar om de här principerna, och hoppas att även majoritetspartierna kommer att göra det framåt.