Centerpartiet vill se fler idrottsyor och mer kultur för unga

Det ideella arbete Lidingös idrottsföreningar gör är ovärderligt för den psykiska och fysiska hälsan för öns barn och unga, menar Centerpartiet. För att säkerställa att föreningarna har de förutsättningar de behöver, presenterar Centerpartiet därför flera satsningar på idrottsinfrastruktur i sitt budgetförslag.

Under flera decennier har partierna som har varit med och styrt Lidingö­ investerat för lite i renoveringar och nyproduktion av idrottsanläggningar, menar Centerpartiet Lidingö i sitt budgetförslag. Scott Moore, ledamot i kultur- och fritidsnämnden (C), utvecklar:

”Många sporter på vår ö, såsom exempelvis gymnastik, racket- och bollsporter behöver hallar på ön. Samtidigt är det flera hallar som har tillfälliga bygglov som går ut, exempelvis Högsätratältet för hockey och konståkning och bollhallen i Bodal. Lokalfrågan är alltså akut. Därför vill vi satsa på flera idrottscentra på ön, t ex utveckla idrottscentra Vallen, i Bodal, Dalénum och i Högsätra. Vi prioriterar först att Högsätra Idrottscampus byggs och lägger därför extra medel till stadsbyggnadskontoret för att påskynda planarbetet för ett idrottscampus med gymnastikhall, ishallar och multibollhall för tävling i olika inomhusbollsporter. Det är också beklagligt att majoriteten flyttat en möjlig byggstart för simhallen till efter majoritetens mandatperiod är slut. Det visar på att man inte tar frågan på tillräckligt stort allvar.”

Centerpartiets budgetförslag skapar ett större utrymme för kommande idrottsinvesteringar genom att förstärka stadens resultat med 16 mnkr. Scott Moore fortsätter:

”Staden måste ta större ansvar för investeringar i idrottsinfrastruktur. Det möjliggör vi med vårt budgetförslag så vi på sikt kan få till idrottscentra även i Bodal och Dalénum.”

Utöver idrotten, vill Centerpartiet också utreda kulturpeng för ungdomsverksamheterna inom kulturområdet på Lidingö med inspiration från Nacka kommuns ”kundval kulturskola”. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”En kulturpeng skulle innebära att alla barn och unga får ”checkar” av kommunen som man använder sig av när man söker olika typer av kulturverksamheter så som musik och teater. Systemet öppnar upp för privata aktörer att etablera sig. Det ger mer valfrihet och större tillgång till kulturen för fler barn och unga!”