C vill ha fler gymnasieplatser på kort sikt

På utbildningsnämndens under tisdagskvällen beslutades att ta fram bygglovshandlingar för utbyggnad av Hersby gymnasium. C hoppas att Christinagymnasiet kan öppna så att utbyggnaden inte behövs. Oavsett vilket saknas platser på kort sikt. Centerpartiet yrkade därför att förvaltningen skulle få i uppdrag att ta fram tillfälliga lösningar för att utöka antalet gymnasieplatser redan 2020. Detta fick tyvärr inte stöd från majoriteten.

Utbildningsnämnden beslutade att ge lärande- och kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram bygglovshandlingar för en utbyggnad av Hersby gymnasium. En utbyggnad av Hersby gymnasium skulle dock ta flera år och troligen kunna bereda plats tidigast hösten 2023. Den stora ökningen av elevkullar sker dock redan till 2022, vilket gjorde att Centerpartiet yrkade på ett tillägg att förvaltningen även skulle utreda möjligheter att på kort sikt bereda fler gymnasieplatser på Hersby gymnasium. På så sätt kan man ge plats åt elevkullarna som ansöker om gymnasium 2020 och fram till att antingen Christinagymnasiet öppnar alternativt en utbyggnad av Hersby gymnasium är genomförd.

Yrkandet fick dessvärre inte stöd av majoriteten. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Det innebär att det inte blir några fler gymnasieplatser på kort sikt till 2020 trots behovet för Lidingös unga. Nödlösning med en utbyggnad i Hersby är inte någon bra lösning och skulle dessutom troligen inte bli klar förrän omkring 2023-2024. Det är problematiskt då den stora ökningen av elever sker redan till 2022. Vi hoppas att Christinagymnasiet får tillstånd och möjlighet att öppna 2021 men om det inte går är risken stor att staden står utan platser för stadens gymnasieungdomar.”

”Ett till gymnasium skulle skapa konkurrens på ön. Istället för en gigantisk kommunal skola skulle fler gymnasieskolor kunna sporra varandra och göra Lidingös gymnasiemarknad mer attraktiv för eleverna. Christinagymnasiet söker nu intresseanmälningar för att visa skolinspektionen att underlag finns. Jag vill uppmana föräldrar till barn som är på väg in i gymnasieålder att göra intresseanmälan till Christinagymnasiet.”

Läs med om Christinagymnasiet här.