Skydda mer värdefull natur på Lidingö

Lidingö är en naturskön ö med stora grönområden, men för att ön ska
förbli det måste vi vårda vår natur, menar Centerpartiet. Därför vill man
i en nyligen lagd motion till kommunfullmäktige inrätta nya
naturreservat och utveckla befintliga.

Lidingö har idag två naturreservat, Långängen-Elfvik och Kappsta naturreservat.
Naturreservaten är oerhört viktiga för att skydda bland annat känslig skog och
grönområden med rödlistade arter, menar partiet. Man riktar skarp kritik mot det
som man menar är Lidingös politiska majoritets (M, LP, L och KD:s) låga
ambitionsnivå på området. Patrik Buddgård kommenterar:

”Redan 2015 presenterade vi en motion om utvidgade naturreservat. Majoriteten
sa då att man ville avvakta en översyn av skötselplanen av naturreservaten, men
fyra år senare har ingenting hänt!”

Centerpartiet vill få denna översyn på plats så snart som möjligt. Man vill också
inrätta nya och utveckla befintliga naturreservat på en rad områden.

Buddgård fortsätter:
”Vi är glada över att Lidingö redan har två naturreservat, men vi ser behov av att
skydda mer natur för kommande generationer. Därför vill vi utöka
naturreservatet vid Kottlasjön nära Kottla gård samt vid Mölna ängar söder om
Lidingöbanan. Vi vill även utöka naturreservatet i Elfviks skogar. På så sätt
skapar vi ett sammanhängande naturreservat på ön, från Lilla Värtan vid Mölna
och området runt Kottla hela vägen ut till Långängen och Elfvik. Ett
sammanhängande område som stärker biologisk mångfald och säkrar natur för
rekreation. Dessutom vill vi skydda natur i Sticklinge, med sin ekskog med
påtagliga till högsta naturvärden som är klassat som ett ekologiskt känsligt
område.”

Motionen lades på fullmäktige i november 2019, se bifogat.


För frågor, kontakta Patrik Buddgård, gruppledare på 070 – 257 60 36
Eller John Hultengård, politisk sekreterare på 073 – 651 99 02.

Här kan du läsa motionen i sin helhet. , 181.1 kB.