Centerpartiet vill satsa extra kommunpengar på skola och omsorg

Efter mycket politiskt spel i Riksdagen stod det klart att Sveriges kommuner och regioner under våren får mer pengar för att satsa på välfärden. Lidingö får minst 16,3 miljoner kronor. Centerpartiet skriver i ett pressmeddelande att man tycker att pengarna redan under 2020 borde komma Lidingös barn och äldre till godo.

Det var i början av året som en intensiv debatt i Riksdagen pågick om hur mycket pengar som kommunerna skulle få för att täcka upp ökande kostnader inom välfärden. Det är klart att Lidingö kommer få minst 16,3 miljoner kronor. På kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari lade Centerpartiet en motion om att pengarna borde gå till skola och omsorg redan i år. Patrik Buddgård, gruppledare (C) kommenterar:

”Majoriteten gjorde ett olyckligt vägval i höstas när man valde att frysa skol- samt omsorgspeng i sin budget för 2020 för att kunna sänka skatten ytterligare. Detta innebar stora konsekvenser för verksamheterna. Förskolor stod inför valet att antingen säga upp personal eller ta in fler barn per barngrupp. Flera valde att göra det senare, vilket innebär att pedagogerna har mindre tid för varje barn. Efter utdraget politiskt spel på nationell nivå kan vi nu konstatera att Lidingö får minst 16 miljoner kronor extra från Riksdagen.”

I motionen som Centerpartiet lagt skriver man att man bland annat vill fördela pengarna mellan för- och grundskola och äldreomsorg, samt genom att hösten 2020 införa en socioekonomisk peng i förskolan för en förbättrad likvärdighet mellan elever. Patrik Buddgård fortsätter:

”Lidingös politiska majoritet med Källenfors i spetsen har nu ett gyllene tillfälle att gottgöra sig för de nedskärningar man gjorde för ett par månader sedan. Vi uppmanar dem därför att använda pengarna från nationell nivå till att satsa på kärnverksamheten redan i år.”

För frågor, kontakta Patrik Buddgård, gruppledare på 070 – 257 60 36

John Hultengård, politisk sekreterare på 073 – 651 99 02.