C vill främja pollinering på ön

Att bin och andra insekter pollinerar är livsviktigt för att producera den mat vi äter. På grund av klimatförändringar och hur jordbruk bedrivs idag hotas många insekter av att dö ut, men genom insatser kan denna utveckling vändas. Det menar Centerpartiet, som nu har lagt en interpellation till Lidingös politiska majoritet om stadens arbete med pollinering.

Det är tack vare pollinerande insekter som kan vi äta frukter, grönsaker och frön. De är helt enkelt avgörande för att vi ska kunna ha tillgång till den mat vi äter varje dag. Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö kommenterar:

”Utan bin och andra insekter som pollinerar raserar hela ekosystem, men som tur är kan vi vända utvecklingen. Det finns mycket som kan göras på lokal nivå, och glädjande är att Lidingö stad redan har visst arbete i frågan.”

Centerpartiet ser dock potential att utveckla arbetet med pollinering ytterligare. Genom att göra om grönområden som idag klipps men som inte nyttjas av allmänheten till blomsterängar, kan man skapa en trivsam miljö för insekterna. Patrik Buddgård fortsätter:

”Det kan handla om att så in blommor och inte slå gräset lika ofta för att skapa goda miljöer för dessa pollinerande insekter. Sen är blomsterängar mycket vackra och inbjudande för Lidingöborna också. Tänk också om vägdiken kunde blomstra istället för att vara hårt klippta! När man utvecklar nya stadsdelar, som i Högsätra, ser vi att man kan planera in pollineringsvänliga planteringar som ekosystemtjänster.”

Centerpartiet är glada över att staden redan arbetar inom området men undrar hur det ska utvecklas. Ärendet är dessutom ännu mer aktuellt då staden arbetar med att ta fram ett nytt miljöprogram. Därför har partiet lagt en interpellation i fullmäktige om detta till Carl-Johan Schiller (KD), ordförande Teknik- och fastighetsnämnden.