• / Nyheter
  • / Rapport fullmäktige: Sommarjobb, mat och demokrati med mera

Rapport fullmäktige: Sommarjobb, mat och demokrati med mera

På måndagskvällen genomfördes fullmäktige med reducerat antal ledamöter på grund av Corona. Centerpartiet ställde frågor om sommarjobb, ordningsstörningar på Näset, la förslag om hur vi stärker mellanvalsdemokratin, på ett funktionshinderspolitiskt program samt en ny måltidspolicy.

Fullmäktige bestod efter överenskommelse mellan alla partier av 35 ledamöter istället för normala 51 för att kunna hålla avstånd och minska de sociala kontakterna.

Patrik Buddgård (C) frågade majoriteten om man ämnar använda de medel för sommarjobb som regeringen aviserat. Tidigare i år beslutade majoriteten att ta bort sommarjobben i kommunen vilket Centerpartiet beklagar. Majoriteten svarade att de ser över om det går att skapa sommarjobb utifrån de pengar som kommer från regeringen.

Fredrik Wesslund (C) väckte en interpellation för hur man hanterar ordningsstörningarna på Näset:

"Centerpartiet tycker det är bra att majoriteten håller med om att platsen för konsulatet är olämplig. Vi vill även tacka för de insatser som är gjorda. Fortfarande har vi en lång väg innan vi har en lösning där uppe. Det viktigaste är att vi samlar alla som är involverade och hittar en lösning på problemet."

Centerpartiet lyfte även behovet av uppriktig dialog med medborgarna för att stärka mellanvalsdemokratin. Patrik Buddgård (C) sa:

"Vi vill se att staden utvecklar mellanvalsdemokratin genom fler och mer genomtänkta dialogformer. I interpellationen lyfter vi som exempel att vi vill se medborgardialog i utvecklingen av Rudboda torg för att säkerställa att utvecklingen sker på ett sätt som ger mervärde till de boende i Rudboda."

Under kvällen beslutades om LOV inom bostad inom särskilt service. Vår motion om funktionshinderspolitiskt program behandlades och avslogs trots att majoriten sa att de ämnar ta fram ett program. Patrik Buddgård (C) sa:

"Vi hoppas verkligen att det inte bara blir en liten justering/revidering av liggande policy utan att vi får ett verkligt nytag. Vi ser all anledning att LSS lyfts specifikt i detta program, då det är en mycket specifik rättighetslagstiftning."

Centerpartiets motion om ny livsmedels- och måltidspolicy diskuterades också. Tyvärr avslogs den men fick stöd av S, MP och V. Fredrik Wesslund (C) sa:

"Vår policy skulle gynna svenska bönder, vår biologiska mångfald och lidingöbors hälsa när man slipper äta kött med stora mängder antibiotika."

Här kan du se hela fullmäktiges webbsändning.