C säger nej till nedskärningar på Lidingös parker och ja till vård av Kottlasjön

Teknik- och fastighetsförvaltningen på Lidingö dras med stora underskott och går just nu back 15 miljoner kronor. För att minska underskottet har man föreslagit en rad besparingsåtgärder. Centerpartiet motsätter sig de kraftiga nedskärningarna som omedelbart drabbar Lidingöborna och vill istället se besparingar över en längre tid.

Förslagen diskuterades på det senaste sammanträdet i teknik- och fastighetsnämnden. Besparingarna innebär bland annat att man under resten av 2020 kommer att dra ned på:

  • Skötsel av bostadsnära skog och växtlighet längs med vägar
  • Underhåll av lekparker
  • Vård av Kottlasjön
  • Klippning av gräsytor

Fredrik Wesslund, talesperson för Centerpartiet i infrastrukturfrågor, är missnöjd med förslaget och kommenterar:

”Vi ser att många av förslagen kommer ha en negativ påverkan på Lidingöbornas vardag. I och med Corona kommer fler att fira sin semester hemma i sommar. Då blir indragen skötsel av grönytor, lekplatser, Kottlasjön och växtlighet längs med vägar ännu mer påtagligt när man rör sig ute. Det är helt fel tillfälle att föreslå sådana här åtgärder.”

Centerpartiet menar att man förstår att besparingar behöver göras, men anser att många av dessa hade kunnat undvikits. Man riktar kritik mot hur den styrande majoriteten på Lidingö har prioriterat i stadens ekonomi. Fredrik Wesslund utvecklar:

”Lidingös politiska majoritet pratar mycket om att ta ansvar för ekonomin. Samtidigt lägger man stora summor pengar på utredningar som inte har lett någon vart. Underskottet i förvaltningen är bland annat en konsekvens av flera års onödiga utredningar. Allt detta kan man inte spara på ett år. Vissa åtgärder skjuter bara upp underhåll till nästa år vilket kommer leda till ökade kostnader kommande år. Det är alltså ingen långsiktig besparing utan innebär att man skjuter kostnader framför sig.”